>

Přihláška do klubu

Odkaz na elektronickou přihlášku na sezónu 2022 TADY

Než se vrhnete do vyplňování, jednou ze součástí nutné administrativy jsou lékařské prohlídky pro hráče mladší 18 let. Odkaz na formulář pro prohlídku TADY. Sken lze nahrát v rámci formuláře nebo odevzdat trenérům na tréninku.

Pokud by přesto chtěl někdo klasický papírový formulář přihlášky hráče U15 až Muži TADY a U7 až U9 TADY.

Protože údržba a provoz našeho areálu není levnou záležitostí, je potřeba, aby každý přidal ruku k dílu. Každý hráč kategorie U15 a starší má za povinnost odpracovat během sezóny minimálně 10 brigádnických hodin. Za každou neodpracovanou hodinu uhradí na konci sezony klubu částku 250,- Kč. Jinými slovy, práce se sama neudělá a když ji neuděláme svépomocí, je třeba ji shánět externě, což nás prostě něco stojí.

Práce pro klub zahrnuje jak jarní/podzimní brigády, tak další brigády v průběhu roku, nebo třeba práci v bufetu, zapisovatele, pomoc na akcích, i další činnosti pro klub podle dohody/možností.