>

Členské příspěvky

Oddílové příspěvky na sezónu 2021/2022

 

 

 

KATEGORIE

PŘÍSPĚVKY

SPLATNOST

 

MUŽI A

10 000

první polovina 31. 1. 2022

U18

10 000

druhá polovina 31. 5. 2022  

U15

10 000

 

 

U13

8 000

   

U11

8 000    

U9 a mladší

6 500

 

 

 

Hrající člen (dítě), který má staršího hrajícího sourozence, má nárok na slevu 25%, třetí a další dítě má nárok na slevu 50%.

Příspěvek je možné zaplatit také formou sponzorského daru ve výši 1,5 násobku vyměřeného příspěvku.

Dále nabízíme možnost partnerské a reklamní spolupráce. V takovém případě se neváhejte obrátit na vedení klubu, v těchto věcech na Jana Fischera - fischer@kotlarkapraha.cz

 

Částka je hrazena na bankovní účet klubu č. 51–2621390207 / 0100 

Do zprávy pro příjemce prosím uvést příslušenou kategorii a příjmení hráče.

Vybavení a trenérské zajištění

Klub garantuje účast 2-3 členů realizačního týmu v každé kategorii na organizovaných zápasech a trénincích. Klub dále poskytuje míče, vybavení chytače, pálky a helmy. Pro starší hráče však doporučujeme nákup osobní pálky a helmy. Dresy a další klubové oblečení si každý hráč pořizuje na vlastní náklady.